pomoc

Wszelkie osoby, które chciałyby pomóc w odbudowie kościoła mogą przekazywać środki pieniężne na:
 
Referat Misyjny Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej,            Mały Rynek 8,   31-041 Kraków:
Złotówki:
PL 50 1240 2294 1111 0010 2222 3570
z dopiskiem w tytule: “na Czerniowce
oraz
Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej
Mały Rynek 8; 31-041 Kraków
EURO:
PL 91 1240 2294 1978 0010 1284 4202
SWIFT/BIC PKOPPLPW
z dopiskiem w tytule: “na Czerniowce”
 
USD:
PL 76 1240 2294 1787 0010 1587 2468
SWIFT/BIC PKOPPLPW
z dopiskiem w tytule: “na Czerniowce